Jogi nyilatkozat - ÁSZF.

Azzal, hogy látogatja a T-BODY FITNESS Sportegyesület “t-body.hu”, “kazamataloter.hu”, “agriakupa.hu “ és az “agriacup.hu” weboldalát, elfogadja az alábbi feltételeket, még abban az esetben is, ha nem él az ajánlat kérés lehetőségével, vagy vesz igénybe a weboldalon található bármely szolgáltatást:

 

A weboldal tulajdonosa és üzemeltetője a T-BODY FITNESS Sportegyesület (székhely: 3300-Eger, Egri Csillagok utca 72.., Adószám: 18622272-1-10 a továbbiakban „T-BODY FITNESS Sportegyesület”, „üzemeltető”).

 

Amennyiben a weboldallal kapcsolatban bármilyen kérdése, észrevétele van, kérjük, forduljon a T-BODY FITNESS Sportegyesület-hez az alábbi elérhetőségek valamelyikén:

 

E-mail címe: kapcsolat@t-body.hu

 

Telefonszáma: +36 30 737 4503

 

Levélcím: 3300-Eger, Íj utca 32.

 

1. A weboldalakkal kapcsolatos szellemi tulajdonjog

 

A T-BODY FITNESS Sportegyesület weboldalán található teljes tartalom és annak minden eleme, bármely szöveges, képi és egyéb tartalmak, továbbá az ezen tartalmak rendszerezésével és kiválasztásával kapcsolatos képi és technikai megoldások, grafikák, védjegyek, logók, adatbázisok és más részek a T-BODY FITNESS Sportegyesület szellemi tulajdonát képezik.

 

A T-BODY FITNESS Sportegyesület weboldalán található tartalmak szerzői jogi védelem alá esnek. A T-BODY FITNESS Sportegyesület a weboldal bármely részének, bármilyen módszerrel, technikával történő másolásával és terjesztésével kapcsolatos jogot fenntart.

 

A T-BODY FITNESS Sportegyesület előzetes, de nem kizárólagos és nem átruházható felhasználási engedélyt ad ahhoz, hogy a honlapon található tartalmakat eredeti formában, kizárólag saját személyes használat céljára a weboldal látogatója számítógépére letöltse, ott rögzítse, illetve kinyomtassa, de arra nem, hogy harmadik fél számára bármilyen formában hozzáférhetővé tegye. Ez a felhasználási engedély kizárólag a weboldalon található tartalom egy eredeti példányának kezelését, illetve archiválását teszi lehetővé. Ezen kívül a weboldal látogatója semmifajta egyéb jogot vagy licenszet nem szerez a T-BODY FITNESS Sportegyesület weboldalával kapcsolatban fennálló szerzői jogaira, védjegyeire, illetve bármely egyéb szellemi tulajdonjogára.

 

A weboldalon található bármely tartalom kereskedelemi célból megvalósuló, online, illetve bármely digitális vagy analóg adathordozó útján (pl. CD, DVD, BLUE-RAY, HD-DVD, VHS, MINI-DV kazetta stb.) történő hasznosítása, így különösen forgalomba hozatala, illetve bármely formában történő terjesztése vagy értékesítése szigorúan tilos. Tilos továbbá a weboldal bármely részének megváltoztatása, átdolgozása, bármely más műbe, publikációba, honlapba építése, akár elektronikus, akár más formában.

 

A T-BODY FITNESS Sportegyesület előzetes írásos hozzájárulása nélkül tilos a lap egészének vagy részeinek (szöveg, grafika, fotó, audio- vagy videóanyag, adatszerkezet, struktúra, eljárás, program stb.) feldolgozása és értékesítése.

 

A T-BODY FITNESS Sportegyesület által működtetett honlap tartalmának bárminemű továbbfelhasználása csak a T-BODY FITNESS Sportegyesület mint üzemeltető előzetes engedélyével és a forrás pontos megjelölésével történhet. A jogosulatlan felhasználás jogi következményeket von maga után. A T-BODY FITNESS Sportegyesület követelheti a jogsértés abbahagyását, kárának megtérítését, illetve a megfelelő büntetőjogi következmények alkalmazását.

 

2. A weboldalak tartalma, felelősség

 

A T-BODY FITNESS Sportegyesület által üzemeltetett weboldal látogatója tudomásul veszi, hogy az ott található szolgáltatások használatával, igénybevételével elfogadja, hogy ebben a vonatkozásban jogilag a T-BODY FITNESS Sportegyesület ügyfelének tekintendő akkor is, ha egyébként a T-BODY FITNESS Sportegyesület szolgáltatásait nem veszi igénybe.

 

A T-BODY FITNESS Sportegyesület fenntartja magának a jogot szolgáltatásai előzetes bejelentés nélküli megváltoztatására, kiegészítésére, vagy megszüntetésére, továbbá nem vállal felelősséget a weboldalon történt elírásokért, sem pedig a weboldal tartalmának jogosulatlan megváltoztatásáért, ill. az előzőekből adódó jogi következményekért sem.

 

A T-BODY FITNESS Sportegyesület nem vállal felelősséget azokért a károkért, amelyek a weboldal létezéséből, használatából, használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, meghibásodásából, teljes egészére vagy csak egy részére vonatkozó - akár előzetes értesítés nélküli - szüneteltetéséből, illetve a teljes leállításából, a weboldalról elérhető tartalmak törléséből eredően, továbbá vonal- vagy rendszerhibából, esetlegesen általa hordozott számítógépes vírusból, vagy az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatása következtében keletkeztek.

 

A T-BODY FITNESS Sportegyesület megtesz minden ésszerű és elvárható intézkedést a weboldal biztonságos üzemeltetése érdekében, azonban ezen felül semmiféle szavatosságot vagy garanciát nem vállal a weboldal biztonságáért, számítógépes vírusoktól, valamint kém- és más kártékony programoktól való mentességéért, időszerűségéért, pontosságáért, illetve megszakítás nélküli működéséért. A T-BODY FITNESS Sportegyesület a weboldal használatával összefüggésben javasolja, hogy a weboldal látogatói tegyék meg a szükséges óvintézkedéseket: használjanak vírus és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal, telepítsék az operációs rendszer biztonsági frissítéseit. A weboldal látogatóját terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

 

3. Kapcsolódó honlapok

 

A T-BODY FITNESS Sportegyesület a weboldalról ugrópontként elérhető külső honlapok tartalmáért, adat- és információvédelmi gyakorlatáért nem vállal felelősséget. Amennyiben a T-BODY FITNESS Sportegyesület tudomására jut, hogy az általa linkelt oldal vagy linkelés harmadik személyek jogait vagy a hatályos jogszabályokat sérti, a linket haladéktalanul eltávolítja a weboldalról.

 

4. Adatvédelem és biztonság

 

A T-BODY FITNESS Sportegyesület köteles biztosítani a személyes adatai online védelmét és tisztában van a weboldalt látogatók személyes adatai védelemének fontosságával. A személyazonosításra alkalmas adatok használatát a weboldalon található Adatkezelési tájékoztató szabályozza, és a weboldal használatával a látogató aláveti magát ezen Adatkezelési tájékoztatóban foglaltaknak.

 

A weboldal valamennyi látogatója elismeri és elfogadja, hogy a személyazonosításra alkalmas adatainak a weboldalon való megadása esetén – annak ellenére, hogy a T-BODY FITNESS Sportegyesület az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférésnek vagy azok kifürkészésének megelőzésére korszerű biztonsági eszközökkel rendelkezik –, az adatok védelme teljes mértékben az Interneten nem garantálható. Jogosulatlan hozzáférés vagy adatmegismerés erőfeszítéseink ellenére történő valószínűtlen bekövetkezése esetén a T-BODY FITNESS Sportegyesület nem felelős ilyen jellegű adatmegszerzésért vagy jogosulatlan hozzáférésért vagy a látogatónál ezen okokból kifolyólag keletkezett bármilyen kárért.

 

5. Egyebek

 

A T-BODY FITNESS Sportegyesület bármikor jogosult jelen Általános Felhasználási Feltételeket egyoldalúan módosítani. Az esetleges módosítás a weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.

 

Jelen Általános Felhasználási Feltételeket a magyar jog szabályaival összefüggésben kell értelmezni és teljesíteni.

 

A hatáskörrel rendelkező magyar bíróságok kizárólagosan illetékesek minden olyan kérdés eldöntésére, amelyek jelen Általános Felhasználási Feltételekből fakadnak.

 

Kérjük, amennyiben nem ért egyet a feltételekkel, ne nyissa meg weboldalainkat!

 

Budapest, 2017. június 1.

 

T-BODY FITNESS Sportegyesület